top of page

Regulamin

Witamy w DokuPol!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z Serwisu internetowego DokuPol Thomas Romanowski, znajdującego się pod adresem www.dokupol.com.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z DokuPol, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie internetowej i zgodna z warunkami Firmy. Terminy „Firma”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług firmy, zgodnie z i podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików "cookies". Uzyskując dostęp do DokuPol, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności DokuPol Thomas Romanowski.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookies, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookies są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookies.

Licencja

O ile nie określono inaczej, DokuPol Thomas Romanowski lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na DokuPol. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z DokuPol na własny użytek z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Opublikować ponownie materiał z DokuPol

 • Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały od DokuPol

 • Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z DokuPol

 • Rozpowszechniać treści z DokuPol

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Regulaminu .

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. DokuPol Thomas Romanowski nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii DokuPol Thomas Romanowski, jej agentów lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, DokuPol Thomas Romanowski nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania lub zamieszczania lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

DokuPol Thomas Romanowski zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy oraz usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;

 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich.

 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność

 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz firmie DokuPol Thomas Romanowski niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;

 • Wyszukiwarki;

 • Organizacje informacyjne;

 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; i

 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich lub biznesowych;

 • witryny społeczności dot.com;

 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

 • dystrybutorzy katalogów online;

 • portale internetowe;

 • firmy księgowe, prawnicze i doradcze; i

 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje nieobecność DokuPol Thomas Romanowski; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres DokuPol Thomas Romanowski. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy firmy; lub

 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub

 • Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Niedozwolone jest używanie logo DokuPol Thomas Romanowski lub innej grafiki w celu łączenia bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić nas i bronić przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani do udzielania bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;

 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub

 • wykluczyć jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszym paragrafie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

bottom of page