top of page

Kanada

Polskie przedstawicielstwa w Kanadzie

Rodzaje wiz

Obywatele Kanady mogą korzystać z ruchu bezwizowego do 90 dni . Poza tym obywatele Kanady mają następujące kategorie wiz na pobyt długoterminowy:  

Typ D to wiza krajowa zezwalająca na pobyt do 1 roku na podstawie pracy, nauki, osoby na utrzymaniu

Zezwolenia na pobyt

Gdy termin Twojej wizy typu D zbliża się do końca, musisz złożyć wniosek o Zezwolenie na pobyt czasowy/Kartę Pobytu , które pozwalają na pobyt o dodatkowe 1-3 lata przed koniecznością odnowienia. Ważne jest poinformowanie właściwego Urzędu Wojewódzkiego [Urząd Wojewódzki  ] przy każdej zmianie pracodawcy, miejsca zamieszkania i danych osobowych.  

Po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce możesz otrzymać Kartę Stałego Pobytu/Niebieską Kartę [ Zezwolenie na pobyt rezydenta Rezydenta UE ]  

Ta kategoria dotyczy również obywateli Kanady, którzy są w związku małżeńskim z obywatelem Polski.

Obywatelstwo

Jeśli jesteś obywatelem Kanady z polskimi korzeniami (np. Twoi rodzice lub dziadkowie są/byli obywatelami Polski), możesz sam kwalifikować się do otrzymania obywatelstwa. Otwiera to drzwi nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich UE. Pomiędzy Kanadą a Polską dozwolone jest posiadania podwójne obywatelstwo. Skontaktuj się z DokuPol, aby uzyskać więcej informacji. 

Prawo Jazdy

Jeśli jesteś posiadaczem ważnego kanadyjskiego prawa jazdy i chcesz wymienić je na polskie, musisz najpierw mieszkać w Polsce przez co najmniej 185 dni, aby się zakwalifikować. To prawo jazdy będzie wymagało tłumaczenia przysięgłego na język polski, a kandydaci najprawdopodobniej będą musieli zdać egzamin teoretyczny (dostępny również w języku angielskim). Skontaktuj się z DokuPol, aby uzyskać więcej informacji,

Meldunki/ PESEL

Po przyjeździe należy zameldować się na pobyt czasowy. Dokument ten jest wydawany przez właściwy urząd miasta/gminy na okres odpowiadający Twojej podstawie legalnego pobytu (np. wiza, umowa najmu). Zaświadczenie wydawane jest po opłacie 17 zł i przydaje się do składania wniosku o kartę pobytu lub przy wymianie prawa jazdy. Obcokrajowcy automatycznie otrzymują numer PESEL podczas wizyty w urzędzie. Numery PESEL są podobne do kanadyjskiego "Social Insurance number", a ten numer pomaga w bankowości i innych aplikacjach rządowych. 

Sprawy prawne dla obywateli Polski mieszkających w Kanadzie

Jeżeli jesteś obywatelem Polski mieszkającym w Kanadzie i potrzebujesz legalizacji dokumentów, DokuPol może Ci pomóc. Obejmuje to m.in. transkrypcja aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z Kanady do polskich ksiąg. DokuPol może również pomóc przy zmianie nazwiska lub przy wpisach rozwodowych. 

Copyright © 2022 by DokuPol Thomas Romanowski NIP: 522 3205 842

bottom of page