top of page

FAQ

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Informacje te nie stanowią źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to przypadków typowych, często występujących i może nie odnosić się w pełni do przypadków indywidualnych. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania, może różnić się od określonych w zależności od konkretnej sprawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym organem w celu zbadania indywidualnej sprawy lub zapoznania się z przepisami prawa.

Czy DokuPol pomaga tylko nowo przybyłom z krajów anglojęzycznych?

Nie. Usługi DokuPol są dostępne dla wszystkich obywateli pragnących osiedlić się lub pracować w Polsce, jednak pomoc oferowana jest tylko w języku angielskim, polskim i niemieckim. Dokumenty wymagające tłumaczenia w innym języku niż angielski/polski będą musiały być sporządzone przez wybranego przez klienta tłumacza przysięgłego.

Jak zostanie załatwiona moja sprawa?

Klienci wybierają, jak duże zaangażowanie chcą od DokuPol. Pomoc może być udzielona z po prostu wypełnić odpowiednie wnioski lub reprezentowanie klientów [pełnomocnictwo] od początku aż do decyzji organu. Najlepiej, aby klienci skorzystali z bezpłatnych* konsultacji DokuPol .

Co wyróżnia DokuPol na tle innych dostawców usług?

Dynamiczne usługi DokuPol różnią się od innych usługodawców, ponieważ nasze doświadczenie obejmuje biegle posługujących się językiem angielskim i polskim, a także znajomość aktualnych informacji i przepisów urzędowych. Każda sprawa jest obsługiwana od początku do końca przez jedną osobę, a nie przez wielu pracowników. Klienci są na bieżąco informowani o każdym kroku.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP.

Na jak długo udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy?

Zgodnie z obowiązującym prawem takie zezwolenia mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż trzy lata. Oficjalną decyzję podejmuje urzędnik lub organ państwowy. Czasem okres ten jest krótszy niż wnioskowany przez wnioskodawcę.

Czy muszę znajdować się w Polsce, aby DokuPol mi pomógł?

Niekoniecznie – DokuPol może być w stanie pomóc w niektórych sprawach zdalnie bez obecności klienta w Polsce. Inne sprawy związane z obywatelstwem, paszportami lub poświadczeniem niektórych dokumentów mogą wymagać wizyt w polskich ambasadach lub konsulatach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z DokuPol.

Copyright © 2021 by DokuPol Thomas Romanowski NIP: 522 3205 842

bottom of page