top of page

Obywatele Unii Europejskiej

Polskie przedstawicielstwa w UE i ESWH (EFTA)

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria

Rodzaje wiz

Obywatele UE korzystają ze swobody przemieszczania się . Oznacza to możliwość swobodnego przemieszczania się po państwach członkowskich w poszukiwaniu pracy i legalnego pobytu bez konieczności posiadania dodatkowych wiz.

Obywatele UE mają prawo:

  • poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim UE

  • podejmować w takim kraju pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę

  • zamieszkiwać w tym kraju ze względów zawodowych

  • pozostać tam nawet po wygaśnięciu umowy o pracę

  • być traktowani na równi z obywatelami danego kraju w zakresie zatrudnienia, warunków pracy i innych przywilejów socjalnych i podatkowych.

Podstawowe zasady swobodnego przepływu pracowników obowiązują również w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

Zezwolenia na pobyt

Po przebywaniu w Polsce dłużej niż 3 miesiące będziesz musiał zarejestrować swój pobyt jako obywatel UE w Polsce, znany również jako Rejestracja pobytu obywatela UE – pobyt krótkoterminowy , który umożliwia pobyt w celu pracy, zamieszkania itp. Ważne jest, aby poinformować odpowiedni Urząd Wojewódzki  za każdym razem, gdy zmieniasz miejsce zamieszkania, dane osobowe/wygląd lub zgubiłeś kartę.  

Po 5 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce (3 lata dla obywateli UE w związku małżeńskim z obywatelem Polski), mogą ubiegać się o kartę stałego pobytu.

Prawo Jazdy

Jeśli jesteś posiadaczem ważnego prawa jazdy członka UE, nie musisz wymieniać go na polskie, ponieważ są one ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Jeśli chcesz wymienić swoje prawo jazdy, będziesz potrzebować tłumaczenia przysięgłego na język polski. Skontaktuj się z DokuPol, aby uzyskać więcej informacji.

Meldunki/ PESEL

Po przyjeździe do Polski należy zameldować się na pobyt czasowy w ciągu 30 dni. Zaświadczenie jest wydawane przez właściwy Urząd Miasta/Gminy na okres odpowiadający Twojej podstawie legalnego pobytu (np. praca, umowa najmu). Zaświadczenie wydawane jest po opłaceniu 17 zł i jest przydatne przy rejestracji pobytu lub rozliczaniu podatków. Obcokrajowcy automatycznie otrzymują numer PESEL podczas rejestracji pobytu. Numery PESEL są podobne do numeru Social Security. Ten numer pomaga w bankowości i innych aplikacjach rządowych. 

Sprawy prawne dla obywateli polskich mieszkających w innych państwach członkowskich UE

Jeżeli jesteś obywatelem Polski mieszkającym w innym państwie członkowskim UE i potrzebujesz legalizacji dokumentów, DokuPol może Ci pomóc. Obejmuje to m.in. transkrypcja aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z innego państwa członkowskiego UE do polskich ksiąg. DokuPol może również pomóc przy zmianie nazwiska lub przy wpisach rozwodowych. 

Copyright © 2022 by DokuPol Thomas Romanowski NIP: 522 3205 842

bottom of page