top of page

Indie

Polskie przedstawicielstwa w Indiach 

Ambasada RP w New Delhi i Konsulat Generalny RP w Bombaju 

Dodatkowe państwa podlegające kompetencji terytorialnej Ambasady

Indie, Afganistan, Nepal, Bhutan, Bangladesz, Sri Lanka, Malediwy

Rodzaje wiz

Istnieją trzy główne kategorie wiz do Polski.  

Typ C  to wiza turystyczno-wizytowa umożliwiająca obywatelom Indii wjazd do Polski i innych członków strefy Schengen na maksymalny okres 90 dni co 180 dni.  

Typ D to wiza krajowa zezwalająca na pobyt do 1 roku na podstawie pracy, nauki, osoby na utrzymaniu

Tranzytowa wiza lotniskowa typu A dla osób znajdujących się w strefie tranzytowej polskiego lotniska.  

Zezwolenia na pobyt

Gdy termin Twojej wizy typu D zbliża się do końca, musisz złożyć wniosek o Zezwolenie na pobyt czasowy/Kartę Pobytu, które pozwalają na pobyt o dodatkowe 1-3 lata przed koniecznością odnowienia. Ważne jest poinformowanie właściwego Urzędu Wojewódzkiego przy każdej zmianie pracodawcy, miejsca zamieszkania i danych osobowych.  

Po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce możesz otrzymać Kartę Stałego Pobytu/Zezwolenie na pobyt rezydenta Rezydenta UE. 

Prawo Jazdy

Jeśli jesteś posiadaczem ważnego indyjskiego prawa jazdy i chcesz wymienić je na polskie, musisz najpierw mieszkać w Polsce przez minimum 185 dni. To prawo jazdy będzie wymagało tłumaczenia przysięgłego na język polski, a kandydaci najprawdopodobniej będą musieli zdać egzamin teoretyczny (dostępny również w języku angielskim). W celu uzyskania więcej informacji, skontaktuj się z DokuPol.

Meldunki/ PESEL

Po przyjeździe należy zameldować się na pobyt czasowy. Dokument ten jest wydawany przez właściwy urząd miasta/gminy na okres odpowiadający Twojej podstawie legalnego pobytu (np. wiza, umowa najmu). Zaświadczenie wydawane jest po opłacie 17 zł i przydaje się do składania wniosku o kartę pobytu lub przy wymianie prawa jazdy. Obcokrajowcy automatycznie otrzymują numer PESEL podczas wizyty w urzędzie. Numery PESEL są podobne do indyjskiego numeru PAN, a ten numer pomaga w bankowości i innych aplikacjach rządowych. 

Copyright © 2022 by DokuPol Thomas Romanowski NIP: 522 3205 842

bottom of page